Dagens program

Lægesekretærkonference den 18. august 2022


Kl. 08.00: Ankomst m. kaffe & boller

Kl. 08.30: Velkomst 

Kl. 08.45: Nathali Degn

Kl. 09.45: Gitte Jul Gilbert 

Kl. 10.15: Kaffepause

Kl. 10.45: Gunnar Ørskov 

Kl. 12.00: Frokost 

Kl. 12.45: Peter Q. Geisling 

Kl. 13.45: Afrunding